Starterscursus om imker te worden 2022 (zonder voorkennis)

Inschrijven en betalen

Doelgroep is iedereen die wil starten met bijen houden. Voorkennis of materiaal is niet vereist. Alles wordt helder uitgelegd en er is vooral veel praktijk, waardoor je op het eind van de cursus buitenstapt met de nodige imkerservaring.

De cursus gaat door in de periode december 2021 - juli 2022 : 4 x 3 uren theorie van december 2021 tot en met maart 2022 en 4 x 3 uren praktijk van april tot en met juli 2022. Je leert er de praktische basis van de bijenteelt en krijgt op het einde van de cursus je eigen bijenvolk met een gemerkte F1-koningin. Je kan kiezen tussen een bijenvolk op een zesraams simplex kast of een acht raams warré kast. Bijenvolk met bijenkast inbegrepen in de prijs van de cursus. Natuurlijk krijg je ook de nodige documentatie (heldere syllabus) en wordt alles uitgelegd aan de hand van heldere presentaties en vooral veel praktische oefeningen.

Alle lessen gaan door in Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) :

- De 4 theorielessen in Triamant, Wantenplein 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem).

- De 4 praktijklessen in Imkerij De BijenVriend, Haringsveldweg 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). 

 

Overzicht van de lessen :

4 Theorielessen  :

THEORIELES 1  (zondag 19 december 2021 van 9.00 tot 12.00 h) : Bijen : biologie, gedrag, evolutie, voortplanting, zwermen, rassen, enz….

THEORIELES 2 (zondag 23 januari 2022 van 9.00 tot 12.00h) : Bloemen : interactie bijen-bloemen, drachtplanten, bloeiboog, nectar, stuifmeel, propolis, enz…

THEORIELES 3 (zondag 6 maart 2022 van 9.00 tot 12.00 h) : Imkersmaterialen : bijenkasten, ramen, honingslinger, kastbeitel, voederbak, beschermende kledij, beroker, kennis wetgeving, enz….

THEORIELES 4 (zondag 27 maart 2022 van 9.00 tot 12.00h) : Imkershandelingen : volken openen, nieuwe bijenvolken kweken, bijenvolken verenigen, preventie ziekten, ziektebestrijding, honing oogsten, zwermen voorkomen, zwermen vangen, enz….

 

4 Praktijklessen :

PRAKTIJKLES 1 (zondag 24 april 2022 van 10.00 tot 13.00 h) : Bestuderen bijenvolk op de vliegplank en eerste opening bijenkast : handelingen, herkennen van verschillende onderdelen bijenvolk : koningin, werksters, darren, eitjes, open broed, gesloten broed, stuifmeel, honing, enz…. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 2 (22 mei 2022 van 10.00 tot 13.00 h) : Herhaling van herkennen verschillende onderdelen bijenvolk. Voortplanting bijen : afleggers maken, koninginnen, darren, eierleggende werksters. Bijvoederen. Varroa behandelen. Voorbereiding op de komst van je eerste eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 3 (zondag 12 juni 2022 van 15.00 tot 18.00h): Honing oogsten. Afleggers overbrengen naar grotere kast (als voorbereiding op in ontvangst nemen eigen bijenvolk). Meenemen eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 4 (zondag 3 juli 2022 van 10.00 tot 13.00h) : Herhaling alle handelingen. evaluatie eigen bijenvolk. Beantwoorden alle vragen. Uitwisseling praktische tips.

Prijs  : 450 euro (alles inbegrepen : BTW, documentatie, syllabus, maar ook een bijenvolk met F1-koningin en kast). Inschrijven en betalen kan via de knop hieronder of -boven 'Inschrijven en betalen'.

Inschrijven en betalen