Lopend : starterscursus voor beginnende imkers lente 2020

       Inschrijven en betalen.

Doelgroep is iedereen die wil starten met bijen houden. Voorkennis of materiaal is niet vereist. Alles wordt helder uitgelegd en er is vooral veel praktijk, waardoor je op het eind van de cursus buitenstapt met de nodige imkerservaring.

De cursus gaat door in de periode maart - juli  2020 : 4 x 3 uren theorie van maart 2020 tot en met april 2020 en 4 x 3 uren praktijk van april tot en met juli 2020. Je leert er de praktische basis van de bijenteelt en krijgt op het einde van de cursus je eigen bijenvolk met een gemerkte F1-koningin. Je kan kiezen tussen een bijenvolk op een zesraams simplex kast of een acht raams warrébak. Bijenvolk met bijenkast inbegrepen in de prijs van de cursus. Natuurlijk krijg je ook de nodige documentatie en wordt alles uitgelegd aan de hand van heldere presentaties en vooral veel praktische oefeningen.

Alle lessen gaan door in Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) :

- De 4 theorielessen in Triamant, Wantenplein 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem).

- De 4 praktijklessen in Imkerij De BijenVriend, Haringsveldweg 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). 

 

Overzicht van de lessen :

4 Theorielessen  :

THEORIELES 1  (zondag 8 maart 2020 van 9.00 tot 12.00 h) : Bijen : biologie, gedrag, evolutie, voortplanting, zwermen, rassen, enz….

THEORIELES 2 (zondag 15 maart 2020 van 9.00 tot 12.00h) : Bloemen : interactie bijen-bloemen, drachtplanten, bloeiboog, nectar, stuifmeel, propolis, enz…

THEORIELES 3 (zondag 22 maart 2020 van 9.00 tot 12.00 h) : Imkersmaterialen : bijenkasten, ramen, honingslinger, kastbeitel, voederbak, beschermende kledij, beroker, kennis wetgeving, enz….

THEORIELES 4 (zondag 5 april 2020 van 9.00 tot 12.00h) : Imkershandelingen : volken openen, nieuwe bijenvolken kweken, bijenvolken verenigen, preventie ziekten, ziektebestrijding, honing oogsten, zwermen voorkomen, zwermen vangen, enz….

 

4 Praktijklessen :

PRAKTIJKLES 1 (zondag 26 april 2020 van 10.00 tot 13.00 h) : Bestuderen bijenvolk op de vliegplank en eerste opening bijenkast : handelingen, herkennen van verschillende onderdelen bijenvolk : koningin, werksters, darren, eitjes, open broed, gesloten broed, stuifmeel, honing, enz…. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 2 (24 mei 2020 van 10.00 tot 13.00 h) : Herhaling van herkennen verschillende onderdelen bijenvolk. Voortplanting bijen : afleggers maken, koninginnen, darren, eierleggende werksters. Bijvoederen. Varroa behandelen. Voorbereiding op de komst van je eerste eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 3 (zondag 14 juni 2020 van 10.00 tot 13.00h): Honing oogsten. Afleggers overbrengen naar grotere kast (als voorbereiding op in ontvangst nemen eigen bijenvolk). Meenemen eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 4 (zondag 5 juli 2020 van 10.00 tot 13.00h) : Herhaling alle handelingen. evaluatie eigen bijenvolk. Beantwoorden alle vragen. Uitwisseling praktische tips.

Prijs  : 350 euro (alles inbegrepen : BTW, documentatie, maar ook een bijenvolk met F1-koningin en kast). Inschrijven en betalen kan via de knop hieronder of -boven 'Inschrijven en betalen'.

Inschrijven en betalen.