Intensieve starterscursus voor beginnende imkers mei-juli 2022

       Inschrijven en betalen.

Doelgroep is iedereen die wil starten met bijen houden. Voorkennis of materiaal is niet vereist. Alles wordt helder uitgelegd en er is vooral veel praktijk, waardoor je op het eind van de cursus buitenstapt met de nodige imkerservaring.

De in de winter van 2021/2022 begonnen beginnerscursus eindigt begin juli 2022. Maar omdat  er vraag is naar nog een beginnerscursus dit jaar, deze intensieve cursus. De inhoud is dezelfde als de normale beginnerscursus, die loopt over 8 maanden (1 les per maand), maar dan in  11 weken ( bijna iedere week een les). In de periode van 8 mei tot en met 10 juli.

Je leert er de praktische basis van de bijenteelt en krijgt op het einde van de cursus je eigen bijenvolk met een gemerkte F1-koningin. Je kan kiezen tussen een bijenvolk op een zesraams simplex kast of een acht raams warrébak. Bijenvolk met bijenkast inbegrepen in de prijs van de cursus. Natuurlijk krijg je ook de nodige documentatie en wordt alles uitgelegd aan de hand van heldere presentaties en vooral veel praktische oefeningen.

Alle lessen gaan door in Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) :

- De 4 theorielessen in Triamant, Wantenplein 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). In het kader van de coronamaatregelen kan het dat de theorielessen alsnog online via zoom doorgaan (mochten de maatregelen terug strenger worden).

- De 4 praktijklessen in Imkerij De BijenVriend, Haringsveldweg 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). De prakijk gaat sowieso buiten, in kleine groep, door.

 

Overzicht van de lessen :

4 Theorielessen  :

THEORIELES 1  (zondag 8 mei  2022 van 9.00 tot 12.00 h) : Bijen : biologie, gedrag, evolutie, voortplanting, zwermen, rassen, enz….

THEORIELES 2 (zondag 15 mei 2022 van 9.00 tot 12.00h) : Bloemen : interactie bijen-bloemen, drachtplanten, bloeiboog, nectar, stuifmeel, propolis, enz…

THEORIELES 3 (zondag 22 mei 2022 van 9.00 tot 12.00h) : Imkersmaterialen : bijenkasten, ramen, honingslinger, kastbeitel, voederbak, beschermende kledij, beroker, kennis wetgeving, enz….

THEORIELES 4 (zondag 29 mei 2022 van 9.00 tot 12.00h) : Imkershandelingen : volken openen, nieuwe bijenvolken kweken, bijenvolken verenigen, preventie ziekten, ziektebestrijding, honing oogsten, zwermen voorkomen, zwermen vangen, enz….

 

4 Praktijklessen :

PRAKTIJKLES 1 (zondag 5 juni 2022 van 10.00 tot 13.00 h) : Bestuderen bijenvolk op de vliegplank en eerste opening bijenkast : handelingen, herkennen van verschillende onderdelen bijenvolk : koningin, werksters, darren, eitjes, open broed, gesloten broed, stuifmeel, honing, enz…. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 2 ( zondag 19 juni 2022 van 10.00 tot 13.00 h) : Herhaling van herkennen verschillende onderdelen bijenvolk. Voortplanting bijen : afleggers maken, koninginnen, darren, eierleggende werksters. Bijvoederen. Varroa behandelen. Voorbereiding op de komst van je eerste eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 3 (zondag  26 juni 2022 van 10.00 tot 13.00h): Honing oogsten. Afleggers overbrengen naar grotere kast (als voorbereiding op in ontvangst nemen eigen bijenvolk). Meenemen eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 4 (zondag10 juli 2022 van 10.00 tot 13.00h) : Herhaling alle handelingen. evaluatie eigen bijenvolk. Beantwoorden alle vragen. Uitwisseling praktische tips.

Prijs  : 450 euro (alles inbegrepen : BTW, documentatie, syllabus, maar ook een bijenvolk met F1-koningin en kast). Inschrijven en betalen kan via de knop hieronder of -boven 'Inschrijven en betalen'.

Inschrijven en betalen.