Intensieve starterscursus voor beginnende imkers zomer 2021

       Inschrijven en betalen.

Doelgroep is iedereen die wil starten met bijen houden. Voorkennis of materiaal is niet vereist. Alles wordt helder uitgelegd en er is vooral veel praktijk, waardoor je op het eind van de cursus buitenstapt met de nodige imkerservaring.

De in de lente van 2021 begonnen beginnerscursus eindigt begin juli 2021. Maar omdat  er vraag is naar nog een beginnerscursus dit jaar, deze intensieve cursus. De inhoud is dezelfde als de normale beginnerscursus, die loopt over 8 maanden (1 les per maand), maar dan in 4 weken (2 lessen per week : wekelijks 1 theorieles en 1 praktijkles). In de periode van 21 augustus tot en met 12 september iedere zaterdag theorie en iedere zondag praktijk. Mochten de weersomstandigheden  voor een praktijkles tegenvallen op een bepaalde dag, dan kan deze omgewisseld worden met een theorieles.

Je leert er de praktische basis van de bijenteelt en krijgt op het einde van de cursus je eigen bijenvolk met een gemerkte F1-koningin. Je kan kiezen tussen een bijenvolk op een zesraams simplex kast of een acht raams warrébak. Bijenvolk met bijenkast inbegrepen in de prijs van de cursus. Natuurlijk krijg je ook de nodige documentatie en wordt alles uitgelegd aan de hand van heldere presentaties en vooral veel praktische oefeningen.

Alle lessen gaan door in Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) :

- De 4 theorielessen in Triamant, Wantenplein 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). In het kader van de coronamaatregelen kan het dat de theorielessen alsnog online via zoom doorgaan.

- De 4 praktijklessen in Imkerij De BijenVriend, Haringsveldweg 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). De prakijk gaat sowieso buiten, in kleine groep, door.

 

Overzicht van de lessen :

4 Theorielessen  :

THEORIELES 1  (zaterdag 21 augustus 2021 van 10.00 tot 13.00 h) : Bijen : biologie, gedrag, evolutie, voortplanting, zwermen, rassen, enz….

THEORIELES 2 (zaterdag 28 augustus 2021 van 10.00 tot 13.00h) : Bloemen : interactie bijen-bloemen, drachtplanten, bloeiboog, nectar, stuifmeel, propolis, enz…

THEORIELES 3 (zaterdag 4 september 2021 van 10.00 tot 13.00 h) : Imkersmaterialen : bijenkasten, ramen, honingslinger, kastbeitel, voederbak, beschermende kledij, beroker, kennis wetgeving, enz….

THEORIELES 4 (zaterdag 11 september 2021 van 10.00 tot 13.00h) : Imkershandelingen : volken openen, nieuwe bijenvolken kweken, bijenvolken verenigen, preventie ziekten, ziektebestrijding, honing oogsten, zwermen voorkomen, zwermen vangen, enz….

 

4 Praktijklessen :

PRAKTIJKLES 1 (zondag 22 augustus 2021 van 10.00 tot 13.00 h) : Bestuderen bijenvolk op de vliegplank en eerste opening bijenkast : handelingen, herkennen van verschillende onderdelen bijenvolk : koningin, werksters, darren, eitjes, open broed, gesloten broed, stuifmeel, honing, enz…. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 2 ( zondag 29 augustus 2021 van 10.00 tot 13.00 h) : Herhaling van herkennen verschillende onderdelen bijenvolk. Voortplanting bijen : afleggers maken, koninginnen, darren, eierleggende werksters. Bijvoederen. Varroa behandelen. Voorbereiding op de komst van je eerste eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 3 (zondag  5 september 2021 van 10.00 tot 13.00h): Honing oogsten. Afleggers overbrengen naar grotere kast (als voorbereiding op in ontvangst nemen eigen bijenvolk). Meenemen eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 4 (zondag 12 september  2021 van 10.00 tot 13.00h) : Herhaling alle handelingen. evaluatie eigen bijenvolk. Beantwoorden alle vragen. Uitwisseling praktische tips.

Prijs  : 450 euro (alles inbegrepen : BTW, documentatie, syllabus, maar ook een bijenvolk met F1-koningin en kast). Inschrijven en betalen kan via de knop hieronder of -boven 'Inschrijven en betalen'.

Inschrijven en betalen.