NIEUW : starterscursus voor beginnende imkers lente 2021

       Inschrijven en betalen.

OPMERKING IVM CORONA : in 2020 werden de beginnerscursussen onderbroken door de corona-epidemie en -maatregelen. Alle niet-afgewerkte beginnerscursussen worden hernomen in 2021 over de periode maart (theorie) en april-juli (praktijk). De deelnemers aan de cursussen van 2020 hoeven zich natuurlijk niet via hier de website her in te schrijven voor een cursus van 2021. Ze zijn automatisch ingeschreven voor de cursus 2021 en krijgen via mail alle nodige instructies en de keuzemogelijkheden van de nieuwe concrete lesdatums.

Doelgroep is iedereen die wil starten met bijen houden. Voorkennis of materiaal is niet vereist. Alles wordt helder uitgelegd en er is vooral veel praktijk, waardoor je op het eind van de cursus buitenstapt met de nodige imkerservaring.

De cursus gaat door in de periode maart - juli  2021 : 4 x 3 uren theorie van maart 2020 tot en met april 2021 en 4 x 3 uren praktijk van april tot en met juli 2021. Je leert er de praktische basis van de bijenteelt en krijgt op het einde van de cursus je eigen bijenvolk met een gemerkte F1-koningin. Je kan kiezen tussen een bijenvolk op een zesraams simplex kast of een acht raams warrébak. Bijenvolk met bijenkast inbegrepen in de prijs van de cursus. Natuurlijk krijg je ook de nodige documentatie en wordt alles uitgelegd aan de hand van heldere presentaties en vooral veel praktische oefeningen.

Alle lessen gaan door in Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem) :

- De 4 theorielessen in Triamant, Wantenplein 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem).

- De 4 praktijklessen in Imkerij De BijenVriend, Haringsveldweg 3 te Sint-Maria-Oudenhove (Zottegem). 

 

Overzicht van de lessen :

4 Theorielessen  :

THEORIELES 1  (zaterdag 13 maart 2021 van 9.00 tot 12.00 h) : Bijen : biologie, gedrag, evolutie, voortplanting, zwermen, rassen, enz….

THEORIELES 2 (zaterdag 20 maart 2021 van 9.00 tot 12.00h) : Bloemen : interactie bijen-bloemen, drachtplanten, bloeiboog, nectar, stuifmeel, propolis, enz…

THEORIELES 3 (zaterdag 27 maart 2021 van 9.00 tot 12.00 h) : Imkersmaterialen : bijenkasten, ramen, honingslinger, kastbeitel, voederbak, beschermende kledij, beroker, kennis wetgeving, enz….

THEORIELES 4 (zaterdag 3 april 2021 van 9.00 tot 12.00h) : Imkershandelingen : volken openen, nieuwe bijenvolken kweken, bijenvolken verenigen, preventie ziekten, ziektebestrijding, honing oogsten, zwermen voorkomen, zwermen vangen, enz….

 

4 Praktijklessen :

PRAKTIJKLES 1 (zaterdag 24 april 2021 van 10.00 tot 13.00 h) : Bestuderen bijenvolk op de vliegplank en eerste opening bijenkast : handelingen, herkennen van verschillende onderdelen bijenvolk : koningin, werksters, darren, eitjes, open broed, gesloten broed, stuifmeel, honing, enz…. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 2 ( zaterdag 22 mei 2021 van 10.00 tot 13.00 h) : Herhaling van herkennen verschillende onderdelen bijenvolk. Voortplanting bijen : afleggers maken, koninginnen, darren, eierleggende werksters. Bijvoederen. Varroa behandelen. Voorbereiding op de komst van je eerste eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 3 (zaterdag 26 juni 2021 van 10.00 tot 13.00h): Honing oogsten. Afleggers overbrengen naar grotere kast (als voorbereiding op in ontvangst nemen eigen bijenvolk). Meenemen eigen bijenvolk. Vragen beantwoorden.

PRAKTIJKLES 4 (zondag 3 juli 2021 van 10.00 tot 13.00h) : Herhaling alle handelingen. evaluatie eigen bijenvolk. Beantwoorden alle vragen. Uitwisseling praktische tips.

Prijs  : 400 euro (alles inbegrepen : BTW, documentatie, maar ook een bijenvolk met F1-koningin en kast). Inschrijven en betalen kan via de knop hieronder of -boven 'Inschrijven en betalen'.

Inschrijven en betalen.