Corona en Varroa : onderschat het biologische gevaar niet.

Gepubliceerd op: 2020-03-22

Mensen. Maart 2020. Europa. Dagelijks meer dan 1.000 doden door een virus, een Corona-virus. Het dodenaantal stijgt snel. Het einde is helemaal niet in zicht. Vaccins ertegen bestaan nog niet. Geneesmiddelen evenmin. Wie had dat gedacht ?

Bijen. Sinds de jaren ’80 jaarlijks zware bijensterfte. Miljoenen bijenvolken over de hele wereld legden al het loodje. Oorzaak : Varroa, een parasiet, die snel resistentie opbouwt tegen nieuwe geneesmiddelen.

Beide voorbeelden, Corona en Varroa, drukken ons met de neus op de feiten : de natuur, de biologie is niet alleen een bron van veel mooie dingen, maar kan evengoed keihard en brutaal dodelijk zijn. Virussen zijn immers puur natuur. Parasieten ook.

Tot voor enkele weken focusten velen op de mens als gevaarlijke factor, of op door de mens geproduceerde chemische stoffen en andere produkten. Inderdaad, sommige ervan kunnen kanker veroorzaken en dodelijk zijn. Maar Corona opent ons de ogen : ook de natuur, de biologie kan bron zijn van veel ziekte en verderf. Velen waren dat vergeten. De meeste imkers ondervinden het al jarenlang aan den lijve met de grote bijensterfte, waar varroa, ook een biologisch iets dus, aan de oorzaak van ligt.

Ik weet het : velen denken nog dat de bijen sterven door chemische stoffen, vervuiling, enz…, allemaal zaken bewerkstelligt door de mens. De werkelijkheid is echter genuanceerder : varroa, een parasiet, dus iets biologisch, iets natuurlijks ligt momenteel aan de oorzaak van de meeste bijensterfte.

Idem met Corona nu : de laatste jaren won de anti-vaccinatiebeweging sterk aan kracht. Meer en meer kwam de focus te liggen op de potentieel negatieve effecten van door de mensen uitgevonden geneesmiddelen en vaccins. Goed dat we voorzichtig omspringen met door mensen gemaakte geneesmiddelen. Of met chemische stoffen tout court. Maar laten we vooral niet uit het oog verliezen dat de mens deel uitmaakt van de natuur en er niet boven staat. En dat die natuur ook genadeloos en dodelijk kan uithalen. Vaccins en geneesmiddelen zijn absoluut noodzakelijk. En zolang deze niet bestaan : afstand houden, besmetting vermijden.

Nog even terug naar de bijen. Naast Varroa bestaat er nog een gevaarlijke bijenziekte : Amerikaans vuilbroed, veroorzaakt door een bacterie. De beste bescherming ertegen is geen bijenmateriaal uitwisselen (bijenwas, werkmateriaal, geen vreemde honing aan bijen voederen, ….). Zo kan de ziekte niet verspreid worden. Toch delen sommige imkersverenigingen materiaal of organiseren ze zelfs workshops om deze activiteiten in groep te doen. Zoals het maken van waswafels of het slingeren van honing. Tijdens die workshops wordt bijenwas van de ene imker gemengd of uitgewisseld met bijenwas van andere imkers. Ideaal om het Amerikaans vuilbroed te verspreiden. Moge Corona ook een einde stellen aan deze voor bijen gevaarlijke activiteiten. Momenteel zijn dergelijke collectieve activiteiten verboden door de lockdown. Ze zijn echter nooit wenselijk. Beperk je tot je eigen wasproductie met eigen toestellen (wissel ze niet uit) of koop waswafels bij een betrouwbare leverancier, waar de bijenwas gedurende minstens 2 uur op een temperatuur van minstens 110 °C gesteriliseerd wordt. Pas dan sterft de bacterie die Amerikaans vuilbroed veroorzaakt, af.

Wees dus voorzichtig. Wees niet naïef : de wereld is een prachtige plaats, maar ook o zo gevaarlijk. Aan de mensen : bescherm en verzorg jezelf en elkaar. Aan de imkers : idem en verzorg ook je bijen.

Terug naar blogoverzicht