Er sterven veel meer bijenvolken van honger dan door pesticiden

Gepubliceerd op: 2021-09-20

Regelmatig lees en hoor je berichten over dode bijen : vele honderden of duizenden bijen die roerloos voor de kast liggen. Of het hele bijenvolk dat onderaan de kast ligt. Gestorven. Soms wordt snel met een beschuldigende vingen naar een landbouwer of een onverlaat gewezen die zou gespoten hebben. Het argument is dan steevast : de dode bijen hebben een uitgestoken tong en dat is hét kenmerk van een gruwelijke vergiftigingsdood.

Maar is dit wel zo ? Een bij met uitgestoken tong kan inderdaad wijzen op vergiftiging, maar evengoed op … de hongerdood. Kijk dus bij veel dode bijen of een volledig afgestorven bijenvolk eerst en vooral eens naar de voedselvoorraad. Zeker dit jaar, met zijn vele regenweer en dus weinig vlieguren voor de bijen, waren er bij heel wat bijenvolken voedseltekorten.

Soms wordt er geargumenteerd : ‘ja, de voedselvoorraden waren verdwenen, maar ik had ze juist bijgevoederd en pas een dag nadien zag ik een hoop dode bijen voor de kast’. Inderdaad, soms vonden de bijen door voedselgebrek niet de nodige energie om de door honger in de kast omgekomen bijen naar buiten te brengen. Van zodra ze terug voedsel krijgen, dragen ze alle dode bijen buiten. Wat dan de indruk wekt dat deze niet door de honger omgekomen kunnen zijn, alhoewel dit wel degelijk zo is.

En bijensterfte door pesticiden ? Gelukkig komt dit minder en minder voor, alleszins veel minder dan de hongerdood. Wat niet wil zeggen dat we niet waakzaam moeten blijven op het pesticidengebruik.

Laten we het vooral positief aanpakken en inzetten op meer bomen, struiken en bloemen voor bijen in ons versteende landje. Vandaar dat ik regelmatig plantacties voer :

Terug naar blogoverzicht