Bijen en wilgen : eeuwige liefde tussen een onafscheidelijk duo

Gepubliceerd op: 2017-02-14

Bijen en wilgen : eeuwige liefde tussen een onafscheidelijk duo.

Valentijn. Een cruciale datum voor onze bijen. De dagen lengen, de temperatuur gaat in stijgende lijn. Nu wordt duidelijk welke volken de winter overleefden. Deze bijenvolken zijn al druk bezig met de uitbouw van hun broednest en hebben nood aan voedsel, veel voedsel.

Geen wonder dat bijen verliefd zijn op wilgen. Het is de vroegstbloeiende boomsoort met kwaliteitsvoedsel voor de bijen. Wilgen zijn tweehuizig : je hebt vrouwelijke en mannelijke bomen. Vooral deze laatste vallen in de smaak van bijen. ‘K hoor het menig slimmerik al denken : de werksterbijen zijn allemaal vrouwtjes. Logisch dat ze zich aangetrokken voelen tot de mannelijke katjes, veeleer dan tot de vrouwelijke. Inderdaad :-), maar er is meer : de mannelijke bomen leveren nectar én stuifmeel. De vrouwelijke alleen nectar. Beiden zijn van levensbelang voor de bijen. Maar in dit jaargetijde is de aanvoer van vers stuifmeel, eiwitbron voor de vele larven die de komende maanden geboren zullen worden, véél belangrijker. Meestal is er in deze periode nog voldoende voorraad honing, bron van koolhydraten, aanwezig in de kast.

Vandaar dat imkers graag mannelijke wilgen planten rond de bijenhal. En vooral dan de vroegstbloeiende soorten : Egyptische wilg (Salix Aegyptica), boswilg (Salix Caprea), drakenwilg (Salix Udensis Sekka), Bögelsackwilg (hybride van de boswilg), rijpwilg (Salix Daphnoides), grauwe wilg (Salix Cinerea), enz…. In de vroege lente is het soms maar enkele minuten warm genoeg tijdens dewelke de bijen snel over en weer moeten vliegen voor dit stuifmeel. Daarna kan er alweer een hagelbui of een regenvlaag aankomen. Plant daarom steeds de vroegstbloeiende bomen dichtst bij de bijenvolken en de later bloeiende verderaf.

Nog een groot voordeel van de vele wilgensoorten is de eenvoudige manier waarop ze kunnen vermenigvuldigd worden. Stop een wilgentak in de grond en je hebt een nieuwe boom. Gratis en voor niets. Alleen de zuivere boswilg (Salix Caprea) laat zich niet stekken. Voor zijn vele kruisingen daarentegen levert dit geen enkel probleem.

Wat is er heerlijker dan tijdens een mooie vroege lentedag, samen met je geliefde, een wandeling te maken in bos of park ? Langs waterkant en door tuinen. Onderwijl slaan jij en je geliefde met verwondering het samenspel van bijen en wilgenkatjes gade. En tussen jullie imitaties van dit heerlijke schouwspel door, knip je hier en daar een twijg van een bloeiende wilg. 30 cm lang is genoeg. Aangekomen bij jullie thuis, plant je deze stekken in de nabijheid van je bijenvolk. Je bijen zullen er jarenlang van genieten. Net als jullie beidjes, die vandaag en nog vele jaren lang, samen met de bijen en de wilgenkatjes, het feest van de liefde en het leven zullen vieren.

 

 

Terug naar blogoverzicht