Het elfde gebod voor (beginnende) imkers : ‘gij zult planten!’

Gepubliceerd op: 2017-03-18

In het Maart-nummer van het maandblad van de Koninklijke Vlaamse Imkersbond schreef hoofdredacteur Dirk Desmadryl ‘de tien geboden voor de beginnende imker’. Dirk is een begenadigd schrijver en ervaren imker. En ook dit keer weer sloeg hij nagels met koppen. Maar Dirk, je vergeet echter het elfde gebod : ‘gij zult planten’. En in feite is dit zelfs het belangrijkste en dus eerste gebod. Let op : nu we met de 10 of 11 geboden toch in de religieuze en/of spirituele sfeer zitten : wees je ervan bewust dat dit blogartikel niet zo praktisch is als al mijn andere, maar eerder filosofisch van aard. Maar daarom niet minder interessant ;-) Wie een hekel heeft aan filosofische beschouwingen, gelieve best niet verder te lezen ;-) Dan kun je beter onmiddellijk de spade ter hand nemen en snel nog wat planten voor de bijen vóór het plantseizoen om is. Want bijen zonder bloemen zijn als vissen zonder water.

Waarom begint iemand bijen te houden, waarom wordt iemand anno 2017 imker ? Omdat hij of zij van honing houdt ? Of van bijensteken ? Om wat bij te verdienen ? Of juist omdat hij niet weet wat gedaan met zijn geld ? Om de wereld te redden (zei Einstein immers niet dat 4 jaar na het uitsterven van de bijen de mensen zouden volgen) ? Of omdat hij niets anders om handen heeft ? Om indruk te maken op zijn of haar vrienden en buren ? Omdat er quasi geen imkers meer zijn ? Of omdat iedereen het tegenwoordig wil leren ? Omwille van … ? Nee, al deze verklaringen zijn te simplistisch, te ééndimensioneel.

Al deze redenen kunnen misschien wel meespelen of juist niet.  Maar er is meer. Al sinds het hele bestaan van de mensheid, beseft die mens dat alles met alles verbonden is en dat de mens zelf maar een klein onderdeeltje is van dit geheel, alhoewel een niet te onderschatten deeltje. Al sinds mensenheugenis zoeken religie en recenter ook wetenschap naar één verklaring voor alles, naar de unieke theorie van alles. Voor de ene God, voor de ander de Natuur of een natuurwet achter het Al. Maar meer nog dan een theorie achter de samenhang van het al, wil de mens de samenhang van alles beleven en voelen dat hij van dit alles echt deel uitmaakt en er impact op heeft. Of je nu een 9-to-5-job hebt, of juist een heel flexibele job, waar je dag en nacht van wakker ligt, arm of rijk bent, in de stad of op het platteland woont, je wil iets waar je echt tot rust kan komen en waar je voelt dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Je wil iets waar je ook echt beleeft dat je als mens je steentje kan bijdragen aan dit geheel.

Ik hoor menigeen nu al denken : ja, flauwe plezante, wat heeft dit nu te maken met het imkeren ? Alles, want waar kun je beter de samenhang zien én beleven tussen alles ? Imkeren, dat is niet alleen bezig zijn met de bijen, maar ook en vooral met de bloemen en  planten waar ze van leven. Je beleeft veel duidelijker de band met het weer, de natuur, de seizoenen. Maar ook je impact op de maatschappij word je duidelijker : jij bent verantwoordelijk voor de impact van je bijen op de buren (steken ze of steken ze niet, zwermen ze of zwermen ze niet,…), je levert hen bovendien een gezond potje honing.  Scholen komen  bij je op bezoek, die magische imker. Je wordt bewuster van de seizoenen, de natuur, maar ook van je rol in de maatschappij. Ja, alles voelt met alles verbonden en ook jij hebt er je plaats en je impact. Je ziet het grote geheel, maar waardeert ook het kleine : de eigenschappen van een heel bijenvolk worden bepaald door jouw keuze  van welk eitje zal uitgroeien tot koningin. En alhoewel bijen al miljoenen jaren bestaan, toch kan iedere imker, ook de dag van vandaag, er zijn eigen individuele relatie mee aangaan en er zijn volstrekt unieke persoonlijkheid op loslaten. Zegt het spreekwoord immers niet ’10 imkers, 11 methoden’ ?

Meteen begrijp je ook waarom zoveel religieuzen uit ververvlogen tijden imker waren. En het ook in de huidige tijd de mensen zijn die bewust in het leven staan, die zich geroepen voelen imker te worden.

Euh, was de titel niet : ‘het elfde gebod : gij zult planten!’ ? Ja, dit is het 'em juist : wie een goed imker wil worden, focust zich niet (alleen) op de loutere techniciteit van het imkeren. Nee, integendeel, een (beginnend) imker ziet zijn bijen als spil van en in samenhang met  alles en niet in het minst met bomen, planten en bloemen. De bloemen en de bijtjes, weet je wel.  Een imker wil niet enkel in zijn bijenkast staan wroeten, maar wil ook en vooral zijn bijen zien vliegen van bloem naar bloem. En niet alleen de imker wil dat, ook de bijen zelf en ja, ook de bloemen willen dat. De cirkel is rond : de mens verbonden met het Al. En dat betekent dat we als mens zelf het heft, of liever de spade in handen nemen en er terug voor zorgen dat er een toekomst is voor de bijen. En voor onze kinderen, onszelf en de hele maatschappij. En dat we ook onze familie, buren, vrienden, collega's, ja, iedereen die we kennen, sensibiliseren om te planten. En…. Wie imkert en plant, is actief, vermagert, voelt zich fitter, heeft geen behoefte meer aan het zoveelste dieet. Of de zoveelste slaappil of antidepressivum.

Samengevat : ‘gij zult planten!’ En zo zult gij als imker de samenhang van het Al niet alleen begrijpen, maar ook beleven, dag na dag. En … dat brengt rust in uw leven. En levensvreugde. En weg zijn depressies en burn-outs. Bijen en zijn veel beter dan psychologen en geneesheren, veel beter dan dieetgoeroes en weight watchers, veel beter dan profeten, politici en priesters. Ja, vandaar dat alle religies het er al lang over eens zijn : bijen zijn de boodschappers van God. Of je er nu in gelooft of niet ;-)

 

 

Terug naar blogoverzicht